jouw gegevens onze zorg.

Dit is ons privacybeleid. Bij Merkbaar Reclamemakers staat de privacy van bezoekers die de websites van Merkbaar Reclamemakers bezoeken en personen die zich aanmelden om diensten af te nemen hoog in het vaandel.

merkbaar privacybeleid

wat wij beschermen.

Wij zullen er dan ook alles aan doen om deze privacy te kunnen beschermen. In dit privacybeleid is beschreven hoe wij omgaan met de privacy van bezoekers met betrekking tot het gebruik van de website van Merkbaar Reclamemakers. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Op onze Privacyverklaring is het Europees recht van toepassing.

contactgegevens.

Merkbaar Reclamemakers
Vlijtseweg 112
7317 AG Apeldoorn
+31(0)55 360 1007
https://www.wijzijnmerkbaar.nl

Clemens Beneder is de Functionaris Gegevensbescherming van Merkbaar Reclamemakers voor het privacybeleid en hij is te bereiken via clemens@wijzijnmerkbaar.nl.

persoonsgegevens die wij verwerken.

Merkbaar Reclamemakers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Geslacht
– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– KvK nummer
– Btw-nummer
– Bankrekeningnummer

bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@wijzijnmerkbaar.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Merkbaar Reclamemakers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder of die van onze opdrachtgevers
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten of die van onze opdrachtgevers
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Merkbaar Reclamemakers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

geautomatiseerde besluitvorming.

Merkbaar Reclamemakers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Merkbaar Reclamemakers) tussen zit.

hoe lang we persoonsgegevens bewaren in ons privacybeleid.

Merkbaar Reclamemakers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens/bedrijfsgegevens > Bewaartermijn: 7 jaar na afloop van het moment van beëindiging van onze dienstverlening. Reden: Dit is de minimale wettelijke bewaartermijn voorgeschreven door de fiscale wetgeving.

Personalia > Bewaartermijn: 7 jaar na afloop van het moment van beëindiging van onze dienstverlening. Reden: Dit is de minimale wettelijke bewaartermijn voorgeschreven door de fiscale wetgeving.

Adres > Bewaartermijn: 7 jaar na afloop van het moment van beëindiging van onze dienstverlening. Reden: Dit is de minimale wettelijke bewaartermijn voorgeschreven door de fiscale wetgeving.

Telefoonnummer > Bewaartermijn: 7 jaar na afloop van het moment van beëindiging van onze dienstverlening. Reden: Dit is de minimale wettelijke bewaartermijn voorgeschreven door de fiscale wetgeving.

E-mailadres > Bewaartermijn: 7 jaar na afloop van het moment van beëindiging van onze dienstverlening. Reden: Dit is de minimale wettelijke bewaartermijn voorgeschreven door de fiscale wetgeving.

delen van persoonsgegevens met derden.

Merkbaar Reclamemakers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Merkbaar Reclamemakers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De volgende bedrijven kunnen jouw gegevens verwerken in onze opdracht:

Mailchimp, voor het verzenden van onze e-mail nieuwsbrieven. De gegevens die daar zijn opgeslagen zijn je naam en e-mailadres

Drukwerkdeal, voor het produceren en verzenden van drukwerk. De gegevens die daar zijn opgeslagen zijn je n.a.w. gegevens.

Moneybird, voor het uitvoeren van onze administratie. De gegevens die daar zijn opgeslagen (kunnen) zijn n.a.w. gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, (gescande) in- en verkoopfacturen.

Timmer-Aalten Accountant en Adviseur, voor het uitvoeren van onze administratie. De gegevens die daar zijn opgeslagen (kunnen) zijn n.a.w. gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, (gescande) in- en verkoopfacturen.

cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Merkbaar Reclamemakers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En geanonimiseerde analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (privacybeleid). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Merkbaar Reclamemakers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hallo@wijzijnmerkbaar.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Merkbaar Reclamemakers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Merkbaar Reclamemakers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via hallo@wijzijnmerkbaar.nl. Merkbaar Reclamemakers heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, spamfilter en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

building. better. brands.

Het kiezen voor de juiste reclameuiting is soms lastig en een hele uitdaging. Wij willen van jouw klanten fans maken. Het recept? Een combinatie van marketing, merkstrategie, content creatie en brand design.