even een paar kleine letters.

We moeten ook een proclaimer hebben, dus bij deze! Deze website is een uitgave van Merkbaar Reclamemakers. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld.

hoe deze proclaimer werkt

de inhoud van onze website.

Merkbaar Reclamemakers kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.

aansprakelijkheid

Merkbaar Reclamemakers verstrekt met deze website alleen informatie over producten en diensten die door Merkbaar Reclamemakers worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Merkbaar Reclamemakers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Hoewel Merkbaar Reclamemakers alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Merkbaar Reclamemakers niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. Verwijzingen naar sites die niet door Merkbaar Reclamemakers worden onderhouden zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Merkbaar Reclamemakers uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Merkbaar Reclamemakers worden onderhouden wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Merkbaar Reclamemakers. Eenieder die toegang heeft verkregen tot de website van Merkbaar Reclamemakers, wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Wil je meer weten over ons of heb je vragen over onze proclaimer? Neem dan contact met ons op!

dat wil jij toch ook!

merkbaar resultaat behalen uit jouw merk.

Natuurlijk wil jij ook merkbaar resultaat behalen uit je marketingactiviteiten. Daar helpen wij je graag bij! Heb je een gaaf idee, wil je gewoon eens kennismaken of een kop koffie drinken? Neem dan contact met ons op. Dat kan via de e-mail maar wij zeggen altijd: bellen is sneller! Je kunt ook langskomen bij ons op het Zwitsal. Plan hier je route naar onze creatieve hub.